ناوگان هواپیماهای معراج

آکادمی معراج از جدیدترین هواپیماهای آموزشی برخوردار است که  دارای تجهیزات راهبری مدرن می باشند. این هواپیماهای آموزشی در آشیانه های معراج واقع در فرودگاه های قزوین و رشت مستقر هستند.

مرکز آموزش خلبانی معراج در ناوگان خود از هواپیماهای Tecnam P92JS ، Cessna 172R و Tecnam P2010 استفاده می نماید که هواپیماهایی ایمن و مناسب جهت آموزش می باشند.

هواپیماهای  Tecnam P92JSبرای دوره های خلبانی PPL و CPL و هواپیمای Cessna 172R ، برای دوره های CPL و IR و هواپیماهای Tecnam P2010 که بسیار پیشرفته و  FULL GLASS COCKPIT می باشند بیشتر برای آموزشهای دوره های CPL و IR مورد استفاده قرار می گیرند.

~-TAGS,17,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89-;

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]