بازآموزی تایپ مهمانداری

این دوره شامل 8 ساعت آموزش تئوری و چکیده ای از دروس تایپ هواپیمای مربوطه می باشد.

متقاضیان شرکت در دوره بازآموزی تایپ مهمانداری، می بایست دوره پایه و تایپ مهمانداری را در یکی از مراکز مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری گذرانده باشند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]