دیگر آموزشهای مهمانداری

مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج همچنین برگزار کننده دوره های ذیل با ارائه گواهینامه معتبر می باشد.

 

  • 300 ساعت زبان عمومی
  • دوره سرویس Business class بصورت فشرده (15 ساعت) و تفصیلی (25 ساعت)
  • دوره سرمهمانداری پایه (60 ساعت)
  • دوره سرمهمانداری type های مختلف هواپیما
  • Crew resource management (CRM) آموزش پایه 20 ساعت و باز آموزی 12 ساعت
  • Dangerous Goods (DG) آموزش پایه 18 ساعت و بازآموزی 6 ساعت
  • آموزش ettiquette مهمانداری هواپیما
  • آموزش کمکهای اولیه درون پروازی شامل 30 ساعت کلاس تئوری و عملی

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]