تجهیزات کمک آموزشی

مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج دارای پیشرفته ترین و گسترده ترین تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و کارکاه های مجهز آموزش هوانوردی می باشد.

~-TAGS,17,225,133,143,232,233,234,235-;

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]