سایت پروازی قزوین و رشت

سایت پروازی معراج در فرودگاه خدمات ویژه قزوین واقع گردیده که در این فرودگاه معراج دارای آشیانه ای اختصاصی به مساحت 1250 متر مربع می باشد و آشیانه ای با کلیه امکانات فنی، عملیاتی، آموزشی برای انجام پروازهای آموزشی ایمن و با کیفیت آموزشی بالا فراهم آمده است.

همچنین ویلایی مجهز به لوازم مربوط به اسکان دانشجویان در فرودگاه مهیا گردیده است.

ضمناً این شرکت دارای مینی بوس جهت انتقال دانشجویان خود به قزوین و بالعکس برای انجام پرواز می باشد.

غیر از سایت قزوین، در رشت نیز مرکز آموزش خلبانی معراج دارای سایت پروازی است که از این سایت بیشتر برای پروازهای دوره های IR و پرواز در شب استفاده می شود بین المللی بودن این فرودگاه موجب افزایش کیفیت پروازهای آموزشی معراج می باشد.

~-TAGS,17,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109-;

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]