اطلاعیه

ربات تلگرام

اطلاع رسانی از طریق ربات تلگرام

برگزاری دوره IR

شروع پیش ثبت نام

برنامه پروازی مرکز هوانوردی معراج

اطلاع از برنامه روزانه پروازها

بخشنامه

PPL New Booklet

مشاهده فایل

CAD 1019

مشاهده فایل