اطلاعیه

آزمون معرفی مرکز آموزش معراج

تغییر برنامه آزمون معرفی سال 1396

Log Book

الزام تغییر Log Book دانشجویان خلبانی

سوالات مقررات هوانوردی

برابر با مقررات جدید Aircrew

بخشنامه

PPL New Booklet

مشاهده فایل

CAD 1019

مشاهده فایل

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: [email protected]