گواهینامه خلبانی IR

گواهینامه خلبانی IR

دوره IR: Instrument Rating دوره آموزش پرواز بدون دید می باشد.

این دوره شامل موارد ذیل است:

  • کلاس های زمینی
  • 15 ساعت پرواز با هواپیمای  Cessna
  • 25 ساعت آموزش با سیمولاتور پرواز

در این دوره دانشجو پرواز بدون دید را آموخته و امکان پرواز با استفاده از تجهیزات ناوبری هواپیما بدون استفاده از دید بیرونی و تمامی مراحل مسیریابی را در پرواز آموخته و پس از فارغ التحصیلی دانشجو قابلیت پرواز در شب و پروازهای کور (بدون دید) را خواهد داشت.

ثبت نام در دوره IR مستلزم دارا بودن گواهینامه معتبر PPL یا CPL می باشد.

برای استخدام در شرکتهای هواپیمایی اخذ گواهینامه های CPL و IR لازم می باشد.

دوره های آموزشی