گواهینامه خلبانی بازرگانی CPL

گواهینامه خلبانی بازرگانی CPL

دوره CPL: Commercial Pilot License، دوره آموزش پیشرفته خلبانی برای هواپیماهای بازرگانی می باشد.

این دوره شامل موارد ذیل است:

  • ۵۵۵ ساعت کلاس های زمینی تئوری
  • 145 ساعت آموزش با هواپیمای Tecnam P۹۲JS و Cessna ۱۷۲R و Tecnam P۲۰۱۰ ( این نوع هواپیماها Full Glass Cockpit می باشند)
  • ۵ ساعت آموزش با سیمولاتور TB۲۱

فارغ التحصیل این دوره قابلیت پرواز در مسیرهای دورتر و از طریق نقشه و مکالمات با برج مراقبت پرواز را بدست آورده و آمادگی استخدام بعنوان خلبان های شرکتهای ایرتاکسی، نقشه برداری و هواپیمایی را خواهند داشت ضمن اینکه این دوره پیش نیاز دوره IR می باشد.

منتشرشده در دوره خلبانی
محتوای بیشتر در این بخش: « گواهینامه خلبانی شخصی PPL گواهینامه خلبانی IR »

دوره های آموزشی