دوره LPR

دوره LPR

این دوره مشتمل بر ۹۰ ساعت زبان تخصصی شامل کلیه اصطلاحات مربوط به حرفه مهمانداری می باشد.

 
منتشرشده در دوره های مهمانداری
محتوای بیشتر در این بخش: « دیگر آموزشهای مهمانداری

دوره های آموزشی