باز آموزی دوره مهمانداری پایه

باز آموزی دوره مهمانداری پایه

این دوره شامل ۵۰ ساعت آموزش تئوری مشتمل بر چکیده ای از آموزش دوره مهمانداری پایه می باشد.

متقاضیان شرکت در دوره بازآموزی پایه مهمانداری، می بایست دوره پایه را در یکی از مراکز مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری گذرانده باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

  1. کپی شناسنامه
  2. کپی کارت ملی
  3. کپی مدرک تحصیلی
  4. کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)
  5. سه قطعه عکس ۴*۳
  6. تصویر مدرک پایه مهمانداری

دوره های آموزشی