دوره های مهمانداری

دوره های مهمانداری

مرکز آموزش خلبانی و مهمانداری معراج با مجوز سازمان هواپیمایی بین المللی و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری دوره های مهمانداری و معلمی مهمانداری را برای علاقمندان برگزار می کند

دوره LPR

  • این دوره مشتمل بر ۹۰ ساعت زبان تخصصی شامل کلیه اصطلاحات مربوط به حرفه مهمانداری می باشد.

     

دیگر آموزشهای مهمانداری

  • مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج همچنین دوره های زبان عمومی، سرویس Business class، سرمهمانداری پایه و ... را با ارائه گواهینامه معتبر می باشد.

باز آموزی دوره مهمانداری پایه

  • این دوره شامل ۵۰ ساعت آموزش تئوری مشتمل بر چکیده ای از آموزش دوره مهمانداری پایه می باشد.

     

دوره مهمانداری پایه

  • آموزش مهمانداری پایه شامل ۷۲۰ ساعت کلاسهای تئوری و عملی می باشد که متشکل از ۳۰۰ ساعت زبان انگلیسی عمومی و ۴۲۰ ساعت آموزشهای تخصصی مهمانداری است.

     

دوره های آموزشی