دوره دیسپچری

منتشرشده در دوره دیسپچری
  دیسپچ را می توان مرکز اطلاعات و محاسبات پروازی نام برد که متخصصان شاغل در آن، اطلاعات مورد نیاز خلبانان اعم از هوا، وزن، اطلاعات هوانوردی، همکاران پرواز،‌ سرویس‌ها و بسیاری از مسائل تخصصی مربوط به پرواز را در اختیار آنان قرار دهند. در حقیقت واحد دیسپچ کلیه اطلاعاتی که هر خلبان برای انجام پرواز نیاز دارد را در اختیارش قرار می‌دهد. دوره آموزشی دیسپچری شامل ۵۰۰ ساعت کلاس تئوری و ۱۲۰ ساعت کارورزی است که پس از گذراندن آن دانشجویان با اخذ گواهینامه بین المللی از سازمان هواپیمایی کشوری امکان تقاضا و استخدام در شرکتهای هواپیمایی را خواهند داشت. شرایط ثبت نام: ثبت نام دانشجویان دیسپچری مستلزم دارا بودن شرایط ذیل می باشد: دارا بودن حداقل دیپلم متوسطه حداقل سن ۲۱ سال تمام انجام خدمت نظام وظیفه برای آقایان  احراز صلاحیت پزشکی هوایی طبق استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری مدارک1

دوره های آموزشی