گواهینامه خلبانی بازرگانی CPL

منتشرشده در دوره خلبانی
دوره CPL: Commercial Pilot License، دوره آموزش پیشرفته خلبانی برای هواپیماهای بازرگانی می باشد. این دوره شامل موارد ذیل است: ۵۵۵ ساعت کلاس های زمینی تئوری 145 ساعت آموزش با هواپیمای Tecnam P۹۲JS و Cessna ۱۷۲R و Tecnam P۲۰۱۰ ( این نوع هواپیماها Full Glass Cockpit می باشند) ۵ ساعت آموزش با سیمولاتور TB۲۱ فارغ التحصیل این دوره قابلیت پرواز در مسیرهای دورتر و از طریق نقشه و مکالمات با برج مراقبت پرواز را بدست آورده و آمادگی استخدام بعنوان خلبان های شرکتهای ایرتاکسی، نقشه برداری و هواپیمایی را خواهند داشت ضمن اینکه این دوره پیش نیاز دوره IR می باشد.

دوره های آموزشی