گواهینامه استاد خلبانی AFI

منتشرشده در دوره خلبانی
دوره AFI: Authorized Flight Instructor، دوره آموزشی معلم خلبانی می باشد و حدود ۳ ماه به طول می انجامد. این دوره شامل موارد ذیل است: 125 ساعت کلاس های زمینی 25 ساعت پرواز با هواپیمای Tecnam و Cessna و 5 ساعت پرواز با هواپیمای شبیه ساز کسانی که تمایل دارند بعنوان استاد خلبان در مدارس و مراکز آموزشی مشغول بکار گردند لازمست این دوره را بگذرانند.

دوره های آموزشی