گواهینامه استاد خلبانی AFI

گواهینامه استاد خلبانی AFI

دوره AFI: Authorized Flight Instructor، دوره آموزشی معلم خلبانی می باشد و حدود ۳ ماه به طول می انجامد.

این دوره شامل موارد ذیل است:

  • 125 ساعت کلاس های زمینی
  • 25 ساعت پرواز با هواپیمای Tecnam و Cessna و 5 ساعت پرواز با هواپیمای شبیه ساز

کسانی که تمایل دارند بعنوان استاد خلبان در مدارس و مراکز آموزشی مشغول بکار گردند لازمست این دوره را بگذرانند.

منتشرشده در دوره خلبانی
محتوای بیشتر در این بخش: « گواهینامه خلبانی ATPL

دوره های آموزشی