دوره خلبانی

دوره خلبانی

مرکز آموزش خلبانی و مهمانداری معراج با مجوز سازمان بین المللی هواپیمایی و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری دوره های مختلف آموزش خلبانی را برای علاقمندان برگزار می کند.

گواهینامه استاد خلبانی AFI

 • دوره AFI: Authorized Flight Instructor، دوره آموزشی معلم خلبانی می باشد و حدود ۳ ماه به طول می انجامد.

  این دوره شامل موارد ذیل است:

  • ۱۲۰ ساعت کلاس های زمینی
  • ۵۰ ساعت پرواز با هواپیمای Tecnam و Cessna

گواهینامه خلبانی ATPL

 • دوره گواهینامه خلبانی ATPL، حدود ۳ ماه به طول می انجامد.

  این دوره شامل موارد ذیل است:

  • ۲۵۰ ساعت کلاس تئوری
   

گواهینامه خلبانی IR

 • دوره IR: Instrument Rating دوره آموزش پرواز بدون دید می باشد و حدود ۳ ماه به طول می انجامد.

  این دوره شامل آموزش های زمینی تئوری، پرواز با هواپیما و آموزش سیمولاتور می باشد.

گواهینامه خلبانی بازرگانی CPL

 • دوره CPL: Commercial Pilot License، دوره آموزش پیشرفته خلبانی برای هواپیماهای بازرگانی می باشد و حدود ۸ ماه به طول می انجامد. 

  این دوره شامل آموزش های زمینی تئوری، پرواز با هواپیما و آموزش سیمولاتور می باشد.

گواهینامه خلبانی شخصی PPL

 • دوره PPL: Private Pilot License، دوره آموزشی مقدماتی برای هواپیماهای تک موتوره می باشد و حدود ۶ ماه به طول می انجامد.

  این دوره شامل موارد ذیل است:

  • ۳۸۰ ساعت کلاس های زمینی
  • ۴۰ ساعت پرواز با هواپیمای Tecnam P۹۲ JS
  • ۵ ساعت آموزش با سیمولاتور TB۲۱

دوره های آموزشی