• دوره خلبانی معراج

  دوره خلبانی معراج

  مرکز آموزش خلبانِی و علوم هوانوردی معراج دوره های خلبانی خلبانی PPL ، CPL ، IR ، IP ، ATPL را با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می کند
 • دوره های مهمانداری

  دوره های مهمانداری پایه، دوره بازآموزی، دوره LPR و دوره معلمی مهمانداری در مرکز آموزش خلبانب و مهمانداری معراج برگزار می گردد
 • 1
 • 2

اخبار مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج موضوعات خبری

 • پیشفرض
 • عنوان
 • تاریخ
 • تصادفی
محتوی بیشتر برای نمایش همه دکمه SHIFT را فشاردهید نمایش همه محتوی ها